Torso

Nyoman Nuarta , 1975 , Indonesia

Nyoman Nuarta’s first work was produced when he was studying at the Bandung Institute of Technology

Karya pertama Nyoman Nuarta yang dihasilkan ketika masih menempuh pendidikan di Insititut Teknologi Bandung

  • Nyoman Nuarta
  • On View: Museum Nyoman Nuarta
  • Sculpture
  • Polyester Resin
  • 36cmx25cmx67cm

Nyoman Nuarta's first work was produced when he was studying at the Bandung Institute of Technology.